FANDOM


BIO

Pieczęć BIO wraz z podpisem przewodniczącego.

Biuro Interwencji Obywatelskich - organizacja założona w 2006 roku przez Krzysztofa Kononowicza. Jej siedziba mieści się w Białymstoku w Rezydencji Kononowicza przy ulicy Szkolnej 17. Pomaga ona rozwiązywać wszelkie problemy prawne, z jakimi zgłaszają się liczni petenci.

Biuro znajduje się w oficjalnym wykazie organizacji pozarządowych w Białymstoku. Ciekawostką jest fakt, że w ww. wykazie jako stronę internetową podano adres http://www.knonowicz.pl/.

Zadania organizacji

 • Fachowa pomoc prawna poddanym będącym w potrzebie.
  Palac

  Siedziba Biura

 • Regularne donosy na sąsiadów przez Przewodniczącego - w ogniu donosów znajduje się szczególnie Andrzej Niczporuk, ps. Kargul.
 • Spierdalanie ze stanowisk mecenasów i wrogów Uniwersum Szkolnej 17, a niekiedy własnych członków.
 • Wierna służba Rzeczpospolitej Polskiej i Ludowej Republice Bombasu.
 • Zgodnie z wykazem organizacji pozarządowych w Białymstoku w orbicie zainteresowań biura są zagadnienia takie jak: edukacja, kultura i sztuka, komabtanci, młodzież, pomoc społęczna, ochrona środowiska, niepełnosprawni, zdrowie, współpraca międzynarodowa, turystyka.
  Kononowicz ratuje Wietnamke ( interwencja P21TV)

  Kononowicz ratuje Wietnamke ( interwencja P21TV)

  Przykład interwencji prezydenckiej.

Zarząd 

 • PRZEWODNICZĄCY - Krzysztof Kononowicz - z Biurem związany od samego początku działalności tj. od 2006 r. Do jego zadań służbowych należy odbieranie telefonów od poddanych będących w potrzebie, fachowa pomoc prawna, a także przeprowadzanie interwencji społecznych w urzędach (czyt. regularne donoszenie na sąsiadów i związane z tym wizyty na najbliższym posterunku policji). Ma monopol na używanie pieczęci BIO, skrzętnie ukrywanej w szafie pancernej.
 • WICEPRZEWODNICZĄCY -  mjr Wojciech Suchodolski - w świecie BIO pojawił się w 2015 r. Jako przedstawiciel Ludowego Wojska Republiki Bombaskiej jest odpowiedzialny za kwestie ochrony Biura przed atakami społecznymi (do tych celów używa zapewne Maczety Bożej). Również odbiera telefony, ale nie odczytuje listów i nie pisze donosów - oficjalnie mówi się, że Major jest uczciwym człowiekiem i nie donosi, nieoficjalnie - że na pisanie donosów nie pozwala mu analfabetyzm. 
 • CZŁONKOWIE ZARZĄDU | STALE WSPÓŁPRACUJĄCY - prof. Tomasz Baranowski (swą rozległą wiedzę prawną wykorzystuje, aby wyjaśnić przewodniczącego w spornych kwestiach)

W poprzednich latach członkami zarządu BIO byli: red. Krzysztof Niemiecki-Niewiński,  red. Jarosław Andrzejewski (spierdolony ze stanowiska 28 grudnia 2017), gen. Wojciech Starosiuk, a na jednym posiedzeniu gośćmi specjalnymi byli ekspert od miru domowego Krzysztof Wasiluk i jego naukowy kompan - Marcin. 

ZARZĄD