FANDOM


DROGI MAJORZE! Z TEJ STRONY MECENAS. TO PACZKA DLA PANA I DLA SHREKA, A NIE TYLKO DLA SHREKA. POZDRAWIA PANA CAłA WARSZAWA I NAMIęTNA GOSIA, KTóREJ Aż SIę CIPKA SPOCIłA NA MYśL O PAńSKIM żąDLE BOżYM. NIE MIAłEM KIEDY ZROBIć ZAKUPóW, ALE OBIECUJę WYSłAć WIęCEJ DARóW BOżYCH DLA PANA. JEST PAN IDOLEM CAłEJ WARSZAWY. POZDROWIENIA DLA MARKA K., JOANNY ł. I WSZYSTKICH BOżYCH DZIUPLI. PS. SHREK NIECH TYLE NIE żRE, BO MU TEN BęBEN WYPIERDOLI W POWIETRZE. PAPA.