FANDOM


Wuwu

Wuwunio (po środku) razem z Panem Krzysztofem (Po lewej) i Majorem (po lewej).

W W W (lub "Wuwu", jak nazywa go major Suchodolski) czyli Wuwunio, redaktor prowadzący telewizję internetową Pal Hajs TV, który odwiedził pałac prezydencki na przełomie marca/kwietnia 2017 roku w celu przeprowadzenia wywiadu z Panem Prezydentem i Panem Majorem. Wywiad odbył się i został umieszczony na YouTube, jednak jakiś czas po odwiedzinach W W W na kanale majora Suchodolskiego pojawił się filmik o tytule "major pocisnol w w w"(kanał usunięty) na którym to wiceprzewodniczący w wulgarnych słowach wypowiada się o Wuwuniu, jakoby ten był pedałem i frajerem. Potem sprawa ucichła, lecz co jakiś czas w wypowiedziach majora można usłyszeć fantazje o Luizie, dziewczynie W W W, a na dniach w ferworze wrzucania filmików został ujawniony filmik pod tytułem "major nienawjdzi w w" (kanał usunięty). Dalsze losy i nastawienie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego do Wuwunia pozostają nieznane.